Αρχική

[meteor_slideshow]

« Μη κερδοσκοπικό σωματείο γυναικών απασχολούμενων στο χώρο του τουρισμού .»

Τα μέλη είναι: Επιχειρηματίες, Επιστήμονες & Επαγγελματίες

Ίδρυση: Ιούνιος 1997

Δομή: Διοικητικό Συμβούλιο / Τακτικά μέλη