Χριστίνα Τετράδη

Σπουδές Β.Α  Σπουδές Φιλοξενίας Thames Valley University- Λονδίνο
M.A   Μάρκετινγκ  Thames Valley University-Λονδίνο
Επάγγελμα Ιδιοκτήτρια  Ξεν.χείων   Zante Park  και Galaxy  στην Ζάκυνθο
και Ταξ. Γραφείου   XT  Travel στην Αθήνα
Website
www.zanteparkhotels.gr
Email ctetradis@zanteparkhotels.gr

Επιστροφή