Ελένη Δαλακούρα

Επώνυμο Δαλακούρα
Ονομα Ελέν
Σπουδές Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Επάγγελμα Ιδιοκτήτρια Ξεν/χείου  Ακτή Μυρίνα (Λήμνος) και
Ξεν/χείου Ευπλίας ( Πειραιάς)
Website
www.efplias.gr
Email edalacoura@gmail.com

Επιστροφή