Βούλα Μανώλαρου

Σπουδές Απόφοτος Ξενοδοχειακής Σχολής Leysin Ελβετίας
Β.Α Μάρκετινγκ/Διοίκηση Κολλεγίου Deree Αθηνών
Επάγγελμα Ιδιοκτήτρια Ταξ. Γραφείου Manolaros Tours – Ικαρία
Και Παραδοσικών σπιτιών
Website
www.agriolykos.gr

island-ikaria.com

Email

v.manolaros@yahoo.gr

Επιστροφή