Βίκυ Ευαγγελίου

Σπουδές Β.Α Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά
Μ.Β.Α. European University
Επάγγελμα Founder Marketing Lead- Marketing and Communication Services
Website
www.marketinglead.gr
Email Vicky@marketinglead.gr

Επιστροφή