Όραμα

Μοχλός ανάπτυξης των τόπων και της οικονομίας τους δεν είναι τα προιόντα της δραστηριοποίησης των ανθρώπων αλλά οι άνθρωποι οι ίδιοι…

Οι γυναίκες του τουρισμού συστρατεύτηκαν με όραμα την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού συνδέοντας πρόσωπα που έχουν κοινές εμπειρίες και προβληματισμούς διεθνώς καθώς και την διαφύλαξη των κυρίαρχων χαρακτηριστικών της πορείας του Τουρισμού στην Ελλάδα εντάσσοντας στους στόχους τους την ίδρυση « Μουσείου Τουρισμού»