Στόχοι

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της τουριστικής δράσης στην Ελλάδα

 

Στήριξη της ανάπτυξης γυναικείων τουριστικών επαγγελματικών,
Επιχειρηματικών και επιστημονικών οργανισμών σε περιοχές της

Ελλάδος και σε τομείς που δεν υπάρχουν.

 

Συμμετοχή στην ανάπτυξη διεθνούς τουριστικής φιλίας


Συμβολή στην βελτίωση της τουριστικής συνείδησης με την βοήθεια
του έργου των μελών του μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
προετοιμασίας έμψυχου γυναικείου δυναμικού με στόχο την ένταξη
και
συμμετοχή του στην τουριστική διεργασία ή την βελτίωσή του.


Διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς