Διοικητικό Συμβούλιο

( έναρξη θητείας Ιούνιος 2014 )

Ειρήνη Μαντζαβελάκη Βασιλοπούλου Πρόεδρος
Ρούλα Λεβέντη α΄ Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Τετράδη β΄ Αντιπρόεδρος
Γεωργία Μπάρτζου Γενική Γραμματέας
Αυγή Περσίδη Βαλερά Ταμίας
Βίκυ Ευαγγελίου Ειδική Γραμματέας
Πάτ Κοντοζήση Μέλος
Χλόη Παντάκη Μέλος
Μαριάννα Τσιγαρίδου Μέλος

 

 

( Νοέμβριος 2009 – Μαϊος 2014)

Ειρήνη Μαντζαβελάκη Βασιλοπούλου Πρόεδρος
Ρούλα Λεβέντη α΄ Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Τετράδη β΄ Αντιπρόεδρος
Γεωργία Μπάρτζου Γενική Γραμματέας
Βούλα Μανώλαρου Ταμίας
Πάτ Κοντοζήση Ειδική Γραμματέας
Αυγή Περσίδη Βαλερά Μέλος
Χλόη Παντάκη Μέλος
Βίκυ Ευαγγελίου Μέλος

 

 

2006-2009
Ειρήνη Μαντζαβελάκη Βασιλοπούλου Πρόεδρος
Ρούλα Λεβέντη α΄ Αντιπρόεδρος
Σόνια Δροσοπούλου Λύτρα β΄ Αντιπρόεδρος
Γεωργία Μπάρτζου Γενική Γραμματέας
Βούλα Μανώλαρου Ταμίας
Αναστασία Λουκίσα Ειδικη Γραμματέας
Χλόη Παντάκη Μέλος
Μάγδα Λαίου Μέλος
Πάτ Κοντοζήση Μέλος

2003-2006
Ειρήνη Μαντζαβελάκη Βασιλοπούλου Πρόεδρος
Ρούλα Λεβέντη α΄ Αντιπρόεδρος
Σόνια Δροσοπούλου Λύτρα β΄ Αντιπρόεδρος
Γεωργία Μπάρτζου Γενική Γραμματέας
Βούλα Μανώλαρου Ταμίας
Αναστασία Λουκίσα Ειδική Γραμματέας
Χλόη Παντάκη Μέλος
Ε. Αντωνοπούλου Κουτσουκέλη Μέλος
Ντιάνα Παναγιωτοπούλου Μέλος

2000-2003
Ειρήνη Μαντζαβελάκη Βασιλοπούλου Πρόεδρος
Σόνια Δροσοπούλου Λύτρα α΄ Αντιπρόεδρος
Μάγδα Λαίου β΄ Αντιπρόεδρος
Γεωργία Μπάρτζου Γενική Γραμματέας
Εύη Τρίμμη Κουλέτση Ταμίας
Ε. Αντωνοπούλου Κουτσουκέλη Ειδική Γραμματέας
Μένια Ζαφειροπούλου Μέλος
Μαρία Παπατζανή Σωφρονά Μέλος
Ντιάνα Παναγιωτοπούλου Μέλος

1997-2000
Ειρήνη Μαντζαβελάκη Βασιλοπούλου Πρόεδρος
Σόνια Δροσοπούλου Λύτρα α΄ Αντιπρόεδρος
Ελένη Δαλακούρα β΄ Αντιπρόεδρος
Γεωργία Μπάρτζου Γενική Γραμματέας
Εύη Τρίμμη Κουλέτση Ταμίας
Ειρήνη Αντωνοπούλου Κουτσουκέλη Ειδική Γραμματέας
Μένια Ζαφειροπούλου Μέλος
Μάγδα Λαίου Μέλος
Μαρία Παπατζανή Σωφρονά Μέλος