Ολγα Μπρέγιαννη

Σπουδές Απόφοιτος Γαλλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Απόφοιτος Σχολής Ξεναγών- Υπουργείου Πολιτισμού
Επάγγελμα Επαγγελματίας Ξεναγός
Website
Email

Επιστροφή