Ελίνα Αργυρού

Σπουδές Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας – Πανεπιστημίου Αθηνών
Απόφοιτος Σχολής Ξεναγών – Υπουργείου Πολιτισμού
Επάγγελμα Επαγγελματίας Ξεναγός
Website
Email

Επιστροφή