Ελένη Παλάσκα

Σπουδές Απόφοιτος Αγγλικής Φιλοογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Επάγγελμα τ. στέλεχος ΕΟΤ   Καθηγήτρια ΙΕΚ
Website
Email palaskas@pasteur.gr

Επιστροφή