Διεθνείς

Το 1998 ο Σύνδεσμος έγινε μέλος της International Federation of Womens Travel Organizations (IFWTO).
H IFWTO είναι η μοναδική επαγγελματική Ομοσπονδία που εστιάζει στον ρόλο των γυναικών στην τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία.
Με στόχο την ισότητα η Ομοσπονδία παράγει ένα δίκτυο επικοινωνίας, μάθησης και προώθησης γυναικών στον τουρισμό.
Ιδρύθηκε το 1969 και μέχρι το 2008 που προσχώρησε στο SKALL αριθμούσε 5000 μέλη σε 31 χώρες.
Η IFWTO  συμμετείχε στο Ινστιτούτο για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο, στην επιτροπή για την τουριστική ανάπτυξη του Συμβουλίου Ηνωμένων Εθνών και είχε σημαντική παρουσία σε διεθνείς δράσεις για την πάταξη του παιδοσεξοτουρισμού.
Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων στον Τουρισμό φιλοξένησε δύο φορές τα ετήσια συνέδρια της IFWTO.