Γεωργία Μπάρτζου

Σπουδές Δίπλωμα Μάρκετινγκ και Διαφήμισης
Eurocentre of Marketing and Advertising Foundation
Αγγλία
Επάγγελμα τ. Διευθύντρια Γραφείου ΕΟΤ Ρώμης
Website
Email giobartzou@yahoo.gr

Επιστροφή