Σύνδεσμος

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων στον Τουρισμό με τον διακριτικό τίτλο Women in Tourism  

ιδρύθηκε το 1997 από ομάδα γυναικών με ενεργή ενασχόληση στον τουρισμό ως

επιχειρηματίες, επιστήμονες ή ανώτατα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων ή

οργανισμών δημόσιου τομέα που έχει σχέση με τον τουρισμό με στόχο την

συσπείρωση, την ανάδειξη, την επιμόρφωση και την συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού

γυναικών στα τουριστικά δρώμενα του τόπου αλλά και την συνεργασία με αντίστοιχες

διεθνείς οργανώσεις .